085-0434806 24/7 bereikbaar

Samenwerken met Fresh Unieke mondzorg

Wij beperken ons niet alleen tot de daadwerkelijke mondzorg aan cliënten, maar zorgen ook voor alles er omheen en scheppen de randvoorwaarden voor een optimale mondzorg.

Concreet bieden we instellingen waar we mee samenwerken de volgende producten en diensten:

Advies
Fresh Unieke Mondzorg adviseert instellingen over een kwalitatief goed mondzorg beleid.

Zorgplan
Binnen twee weken na ‘inhuizing’ brengt de tandarts de mondgezondheid van een nieuwe cliënt in kaart en maakt een zorgplan op maat.

Elektronisch Cliënten dossier (ECD)
Het zorgplan voor de mond en de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.

Gebitsverzorging
We begeleiden de bewoners bij hun gebitsverzorging.

Scholing verzorgenden
Ons team schoolt de zorgmedewerkers van de instelling in praktische mondzorg. Ons doel is om de mondzorg te integreren in hun dagelijkse routine. In onze cursussen besteden we aandacht aan theorie, signalering en poetsinstructie.

Trainingsdag
Jaarlijks verzorgen we een trainingsdag voor mondzorg coördinatoren, managers en andere direct betrokkenen van instellingen.

Handboek Mondzorg
Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.

Audit
Via een jaarlijkse audit wordt gecheckt of de doelen behaald zijn en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.

Samen met de instellingen willen we de mondzorg zo goed mogelijk op de kaart zetten en daarmee ook voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en protocollen. Dat doen we onder meer in het kader van de Wet langdurig zorg (Wlz) en op PGB*-indicatie. Alleen de zorgkosten brengen we in rekening.

* PGB = persoonsgebonden budget