Klachtenregeling

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u als cliënt/familie/verzorgende het bezoek van ons team heeft ervaren. Met uw reactie kunnen we onze zorg en service nog beter maken en dat vinden we belangrijk. Wilt u een suggestie of compliment aan ons doorgeven? Dat kan telefonisch of via e-mail (zie contact). Alvast bedankt!

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u achteraf niet tevreden bent over de behandeling. Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij FUM. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde - neutrale - partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze mobiele praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt dan kosteloos tussen u en uw tandarts.

Geschil?

Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit? Voor € 75 kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Daar wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag bij een gegronde klacht een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 - 202 5012 (€ 0,90 per gesprek). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.