Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Fresh Unieke Mondzorg hecht veel waarde aan goede mondzorg voor iedereen. Met onze structurele mondzorg en preventie helpen wij ouderen, gehandicapten, mensen met een psychische aandoening en andere kwetsbare groepen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Wij dragen middels vrijwilligerswerk graag een steentje bij aan de maatschappij en hopen hiermee nóg meer mensen te kunnen ondersteunen.

Steeds betere zorg

Onze medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en zijn trots op wat ze doen. Samen streven we naar steeds betere zorg. Dat is waarom iedereen binnen onze groeiende organisatie minimaal eens per jaar vrijwilligerswerk doet. Daarnaast verzorgt Fresh Unieke Mondzorg eens per maand op vrijwillige basis de mondzorg bij instellingen als het Leger des Heils en de Kessler Stichting.

Sponsoring Leger des Heils

Door sponsoring van bijvoorbeeld het Leger des Heils laten wij zien dat we ook mensen met grote problematiek, zoals angststoornissen, (ex)verslaafden en daklozen, helpen met onze zorg. Net zo goed als ieder ander mens verdienen zij het om pijnvrij te zijn en weer positief terug te keren in de maatschappij.

Grootschalige zorgprojecten

Naast fysieke mondzorg, dat wij op vrijwillige basis aanbieden, werken wij nog mee aan andere grootschalige zorgprojecten binnen Nederland. Zo is Fresh Unieke Mondzorg onder andere betrokken bij een project van Dokters van de Wereld. Met dit project onderzoeken we manieren waarop we meer mensen in achterstandswijken kunnen helpen.

Met de afdeling sociale tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) sparren wij over mondzorg en armoede. We bespreken nieuwe mogelijkheden om vervolgens gezamenlijk een oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen binnen de tandheelkunde.

Fresh Unieke Mondzorg hoopt met hun vrijwilligerswerk sterk te groeien in het verlenen van goede mondzorg voor iedereen.