Samenwerken met FUM

Samenwerken met Fresh Unieke Mondzorg

Fresh Unieke Mondzorg gaat veel verder dan tandheelkundige zorg. We bieden advies, voorlichting, preventie en educatie aan zorgprofessionals. We communiceren helder, luisteren goed naar cliënten en hun familie, respecteren hun wensen. Allemaal met dat ene doel voor ogen: een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare, zorgafhankelijke mensen.

Vertrouwensrelatie opbouwen

De basis voor complete en optimale mondzorg met een hart ligt in de vertrouwensrelatie tussen tandarts en cliënt. Vertrouwen en loyaliteit zijn er niet zomaar, maar groeien in de tijd. Wij hechten daarom veel waarde aan langdurige samenwerking met zorgorganisaties.

FUM-pakket voor zorginstellingen

De instellingen waarmee wij samenwerken ondersteunen we (zonder extra kosten) met de volgende producten en diensten:

 • Advies mondzorgbeleid.
  Fresh Unieke Mondzorg adviseert instellingen over een kwalitatief goed mondzorgbeleid.
 • Zorgplan in ECD.
  Voor elke cliënt maken we een zorgplan op maat. Het mondzorgplan en de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.
 • Hulp bij gebitsverzorging.
  We helpen cliënten bij hun gebits- en mondverzorging. Zo nodig instrueren we ook familie en verzorgenden.
 • Scholing voor verzorgenden.
  Ons team geeft scholing aan zorgmedewerkers in praktische mondzorg, zodat zij het eenvoudiger kunnen integreren in hun dagelijkse routine. In onze cursussen is aandacht voor theorie, signalering en poetsinstructie.
 • Training.
  Jaarlijks verzorgen we een eendaagse training voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere direct betrokkenen bij de instellingen.
 • Kwaliteit Handboek.
  Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.
 • Audit.
  Met een jaarlijkse audit checken we of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.
 • Vergoeding.
  Heeft u een indicatie ‘Zorgzwaartepakket 4 met behandeling’? Dan krijgt u de kosten van controles en behandelingen helemaal vergoed via de Wet langdurige zorg (WLZ). Valt u niet onder de WLZ, dan worden de kosten vergoed door de aanvullende zorgverzekering of uw Persoonsgebonden budget (PGB).
 • Wet- en regelgeving.
  Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en protocollen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Advies mondzorgbeleid

Fresh Unieke Mondzorg adviseert instellingen over een kwalitatief goed mondzorgbeleid.

Zorgplan in ECD

Voor elke cliënt maken we een zorgplan op maat. Het mondzorgplan en de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.

Hulp bij gebitsverzorging

We helpen cliënten bij hun gebits- en mondverzorging. Zo nodig instrueren we ook familie en verzorgenden.

Scholing voor verzorgenden

Ons team geeft scholing aan zorgmedewerkers in praktische mondzorg, zodat zij het eenvoudiger kunnen integreren in hun dagelijkse routine. In onze cursussen is aandacht voor theorie, signalering en poetsinstructie.

Training

Jaarlijks verzorgen we een eendaagse training voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere direct betrokkenen bij de instellingen.

Kwaliteits Handboek

Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.

Audit

Met een jaarlijkse audit checken we of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.

Vergoeding

Heeft u een indicatie ‘Zorgzwaartepakket 4 met behandeling’? Dan krijgt u de kosten van controles en behandelingen helemaal vergoed via de Wet langdurige zorg (WLZ). Valt u niet onder de WLZ, dan worden de kosten vergoed door de aanvullende zorgverzekering of uw Persoonsgebonden budget (PGB). 

Wet- en regelgeving

Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en protocollen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Unieke mondzorg met een hart.