085-0434806 24/7 bereikbaar

Wet landurige zorg & Tandheelkundige tarieven

Tarieven
Fresh Unieke Mondzorg berekent alleen de daadwerkelijke zorg, conform onder meer de wettelijke vastgestelde mondzorgtarieven en de Wet langdurig zorg (Wlz) of het Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Cliënten in een instelling met een indicatie 4 voor een behandeling vallen onder de Wlz. De kosten voor de tandheelkunde worden geheel vergoed

Met een PGB worden de kosten vergoed vanuit de zorgverzekering. Prothetiek (gebitsprothese) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De tarieven voor de mondzorg zijn voor iedereen inzichtelijk middels de volgende link: Tandheelkundige zorg prijzen. Zoals dat wettelijk is vastgelegd brengen we de werkelijk gemaakte techniekkosten in rekening. Dat zijn de kosten die wij betalen aan het tandtechnisch laboratorium. 

Wij hanteren voor cliënten in de instelling de U-code (uurtarief) die wij declareren bij het Zorgkantoor. 

Voor onze extra producten en diensten rekenen wij geen kosten.

Wij kunnen en met een begroting een goed beeld geven van de te verwachten kosten voor een tandheelkundige behandeling.