Tarieven

Wet langdurige zorg & tandheelkundige tarieven

Fresh Unieke Mondzorg berekent alleen de daadwerkelijke zorg (dus niet de extra diensten), conform de wettelijke vastgestelde mondzorgtarieven en de Wet langdurig zorg (Wlz) of het persoonsgebonden budget (pgb).

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn voor iedereen inzichtelijk op deze webpagina. Voor tandtechniekkosten geldt dat wij de kosten van het tandtechnisch laboratorium doorberekenen aan cliënten. Dat is wettelijk zo vastgelegd.

Vergoeding

Cliënten Wlz met het component ‘behandeling’ krijgen de kosten voor mondzorg vergoed. Bij een PGB of alleen Wlz indicatie vergoedt de zorgverzekering de kosten voor de mondzorg. Gebitsprothesen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hanteren voor cliënten in de instelling de U-code (landelijk vastgestelde uurtarieven) die wij declareren bij het Zorgkantoor.  Voor tandheelkundige behandelingen buiten de Wlz geven wij vooraf een helder overzicht van de te verwachten kosten. 

Voor onze extra producten en diensten zoals voorlichtingsmateriaal, scholing, audits en advies, rekenen wij geen kosten.