Mondzorg met een hart

Mondzorg met een hart

Bij Fresh Unieke Mondzorg werken we vanuit het hart. We zetten ons voor 100% in om de mondgezondheid van onze cliënten - en daarmee hun kwaliteit van leven - te verbeteren.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Als beroepsgroep moeten we samen de verantwoordelijkheid nemen patiënten die vanwege ouderdom, ziekte of psychische problematiek uit beeld raken, te blijven volgen. Vakgenoten bieden we hierbij ondersteuning; met congressen, artikelen, cursussen en trainingen.

Daarnaast bieden we op vrijwillige basis onze diensten aan bij organisaties (zoals het Leger des Heils) die zich inzetten om een beter leven mogelijk te maken voor mensen met complexe problematiek; daklozen, ex-verslaafden, illegalen, etc..