Contactgegevens

Fresh Unieke Mondzorg

Botnische Golf 9 A
3446 CN Woerden
085-0434806
info@freshuniekemondzorg.nl

Congres Gewoon Unieke Mondzorg

Op vrijdag 21 september organiseert Fresh Unieke Mondzorg, met medewerking van het Leger des Heils in het 50/50 Hotel Belmont in Ede een congres over mondzorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten die in een tehuis wonen. Dit congres is gericht op bestuurders, managers, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Informatie en aanmelden: www.gewoonuniekemondzorg.nl
Tel: 085-0434806
Email: info@freshuniekemondzorg.nl

Interview Cornel Vader

Cornel Vader volgde de sociale academie in Breda en studeerde andragologie in Leiden. Daarna volgde een lange carrière bij het Leger des Heils, van maatschappelijk werker reclassering, hoofd stafafdeling Markt en kwaliteit (research en development), regiodirecteur in Noord- Nederland tot aan voorzitter Stichtingsdirectie. Deze professionele stichting stuurt de welzijns- en gezondheidszorg, jeugdbescherming en reclassering aan in alle Nederlandse gemeenten. Samen met een collega-bestuurder heeft hij in twaalf regionale instellingen 6500 mensen onder zich, waaronder bijvoorbeeld orthopedagogen, groepsleiders, verzorgenden, opbouw- en buurtwerkers, maar ook accountants. Vader is dus niet verantwoordelijk voor kledinginzameling (Reshare), de kerkelijke tak, fondsenwerving of nalatenschappen, andere onderdelen van de organisatie. Het Leger des Heils heeft een naamsbekendheid van maar liefst 98 procent.

Lees hier het gehele interview met Cornel vader