085-0434806 24/7 bereikbaar

Het gaat om kwaliteit van leven

Werkwijze Fresh Unieke Mondzorg

Mondzorg
De grootste doelgroep waarvoor we werken zijn kwetsbare ouderen. Door vergrijzing groeit deze groep de komende jaren. Om te kunnen blijven eten en praten is het van groot belang dat de mondgezondheid van kwetsbare ouderen zoveel mogelijk op peil blijft. Maar daar ligt juist een probleem. Vaak zijn zij niet meer in staat zelf voor hun gebit te zorgen en gaan ze niet meer naar een reguliere (tandarts)praktijk. In een aantal jaren gaat hun mondgezondheid daarom vaak sterk achteruit.

Ons team probeert een gebit weer gezond te krijgen en is gewend daarbij rekening te houden met veranderingen in de mond en met de algehele gezondheidssituatie van de cliënt. Dankzij regelmatig contact tussen cliënt en tandarts kunnen we veranderingen in de mondgezondheid vroegtijdig signaleren. Door middel van voorlichting, preventie en goede mondhygiëne proberen we in samenwerking met cliënten en instellingen problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Familie en verzorgenden worden daar waar gewenst en noodzakelijk ingeschakeld en op de hoogte gehouden van de mondgezondheid van de cliënt.

Werkwijze
Een van onze tandartsen bezoekt binnen twee weken na ‘inhuizing’ een nieuwe cliënt om de mondgezondheid in kaart te brengen en een zorgplan op maat te maken. Daarbij stemmen we de mondzorg af op de zorgvraag.

De mobiele mondzorg regelen we vanuit onze Fresh-tandartspraktijken in Nederland. Met onze tandheelkundige apparatuur komen we bij instellingen langs.

Dat betekent dat waar de cliënten worden behandeld er geen tandheelkundige voorzieningen en een behandelkamer hoeven te zijn. Al is het wel prettig in een rustige ruimte te kunnen werken. Indien noodzakelijk behandelen we een cliënt aan bed.

Voor een gezond gebit is het van groot belang dat tanden, kiezen en tandvlees dagelijks goed worden gereinigd. Het komt regelmatig voor dat cliënten hulp van verzorgers daarbij weigeren, terwijl ze toch niet meer in staat zijn zelf goed hun gebit schoon te houden. Ze schamen zich of kunnen niet accepteren dat tandenpoetsen bijvoorbeeld niet meer lukt. Met de kennis en ervaring van onze teams weten we samen met de zorgmedewerkers ook bij deze cliënten de gebitsverzorging vaak weer op een hoger niveau te brengen.

We realiseren ons dat zorgmedewerkers een breed takenpakket hebben en dat door tijdsdruk gebitsverzorging van cliënten soms niet hun hoogste prioriteit heeft. We zoeken daarom altijd naar manieren om de mondzorg zo goed en efficiënt mogelijk in te richten.

We werken conform de richtlijnen ‘Mondzorg voor verpleeginstellingen’ en geven daarover advies en begeleiding.

Wij willen op een ethische en economisch gezonde wijze solide, complete en optimale mondzorg bieden. De kern daarvoor ligt in de vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt. Onze medewerkers weten goed te luisteren naar cliënten, familie en verzorgenden. Ze houden rekening met de wensen en financiële mogelijkheden van de cliënt. Vertrouwen en loyaliteit zijn er niet zomaar, maar groeien in de tijd. Wij hechten daarom veel waarde aan langdurige samenwerking.

Ons pakket zonder extra kosten is inclusief:

  • Scholing zorgmedewerkers door Fresh Unieke Mondzorg;
  • Mondzorg handboek geschreven voor het huis;
  • Diverse audits voor borging;
  • Begeleiding bij gebitsverzorging van bewoners;
  • Complete mondzorg in het huis met vast team: tandarts, mondhygiëniste, (preventie)assistente, KPT;
  • Verslaglegging in het ECD van de instelling;
  • Jaarlijkse training dag voor aandachtsvelder/mondzorgcoördinator/manager van de instelling of locatie.

Wilt u meer informatie? Of een Afspraak? Neem dan contact op via info@freshuniekemondzorg.nl of 085-0434806