085-0434806 24/7 bereikbaar

Kwaliteit, veiligheid en hygiene

Deskundigheid
Onze tandartsen en andere medewerkers voldoen aan alle wettelijke opleidingseisen. Onze tandartsen zijn BIG-geregistreerd in de tandheelkunde. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit binnen de gezondheidszorg. De wet beschermt de patiënt ook tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de zorgverlener. Onze tandartsen en tandartsspecialisten staan ingeschreven in het BIG-register.

De Wet BIG geeft aan welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten onder welke voorwaarden. Fresh Unieke Mondzorg heeft voor iedere medewerker een functiekaart waarop diens bevoegdheden duidelijk staan beschreven.

Onze medewerkers houden hun vakkennis actueel door regelmatig bij- en nascholing te volgen. Daarnaast bespreken ze casussen van cliënten met elkaar om tot een zo afgewogen mogelijk zorgplan te komen.

Veiligheid en hygiëne
Bij Fresh Unieke Mondzorg hebben we hygiënisch werken en aandacht voor infectiepreventie hoog in het vaandel staan. We werken met de officiële  ‘Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ die mede is opgesteld door beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten.

Deze richtlijn geeft concrete regels voor het dragen van beschermende kleding van medewerkers, mondmaskers, handschoenen en beschermende brillen voor zowel patiënt als behandelaar. Daarnaast moet er een duidelijke scheiding zijn tussen schone en vuile instrumenten en materialen. Gebruikt instrumentarium wordt direct en zorgvuldig opgeborgen en afgevoerd.

Alle medewerkers in de gezondheidszorg moeten gevaccineerd zijn tegen het Hepatitis B virus. Vaccinatie beschermt niet alleen de medewerkers, maar ook cliënten die behandeld worden. Wij checken of onze medewerkers gevaccineerd zijn.