Thuiszorg

Tandarts aan huis

Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 wil de overheid ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. De meeste zorginstellingen voor ouderen zijn hierdoor verpleeghuizen geworden waar mensen alleen nog de laatste tijd van hun leven wonen. Dat betekent dat ouderen die langer thuis blijven wonen vaak extra zorg nodig hebben.


Fresh Unieke Mondzorg & Thuiszorg

We hebben diverse pilots lopen met diverse instanties en thuiszorgorganisaties om te kijken hoe we dit in de toekomst mogelijk kunnen maken. Wij zijn van mening dat dit de vergeten groep is die juist belangrijk is. Wij strijden om ook voor deze groep een bekostiging rond te krijgen.

Wil je meer informatie over samenwerken met Fresh Unieke Mondzorg?

Brochure aanvragen Neem contact op