085-0434806 24/7 bereikbaar

Tandarts moet zich richten op mondzorg in de thuiszorg

Vanuit de overheid staat de slechte mondgezondheid van verpleeghuisbewoners al geruime tijd ter discussie. In de praktijk blijkt dat deze groep zorgafhankelijke ouderen een behandelachterstand van jaren heeft opgelopen. De laatste decennia is er een enorme verbetering opgetreden in de mondgezondheid van volwassenen, maar hoe zit het met de mondzorg van zorgafhankelijke cliënten in de thuiszorg?

Fresh Unieke mondzorg behandeld ook in de thuiszorg. Fresh Unieke mondzorg heeft diverse samenwerkingsovereenkomsten met thuiszorg organisaties. Hierdoor kunnen we de clienten die niet meer naar de praktijk komen toch geholpen worden thuis. Wilt u als thuiszorgorganisatie ook mondzorgles van ons krijgen en mondzorg kunnen aanbieden. Neem dan telefonisch contact met ons op of via de mail. Wij helpen u graag!

085-0434806/info@freshuniekemondzorg.nl