Interview Cornel Vader

Cornel Vader volgde de sociale academie in Breda en studeerde andragologie in Leiden. Daarna volgde een lange carrière bij het Leger des Heils, van maatschappelijk werker reclassering, hoofd stafafdeling Markt en kwaliteit (research en development), regiodirecteur in Noord- Nederland tot aan voorzitter Stichtingsdirectie. Deze professionele stichting stuurt de welzijns- en gezondheidszorg, jeugdbescherming en reclassering aan in alle Nederlandse gemeenten. Samen met een collega-bestuurder heeft hij in twaalf regionale instellingen 6500 mensen onder zich, waaronder bijvoorbeeld orthopedagogen, groepsleiders, verzorgenden, opbouw- en buurtwerkers, maar ook accountants. Vader is dus niet verantwoordelijk voor kledinginzameling (Reshare), de kerkelijke tak, fondsenwerving of nalatenschappen, andere onderdelen van de organisatie. Het Leger des Heils heeft een naamsbekendheid van maar liefst 98 procent.

Lees hier het gehele interview met Cornel vader