Tandarts gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg

Er zijn heel veel specialisaties die een tandarts kan doen om zich te verdiepen in zijn vak. Bij Fresh Unieke Mondzorg hebben wij meerdere tandartsen die zich specialiseren op kwetsbare ouderen in zorghuizen, waar natuurlijk ook weer verschillende takken in te vinden zijn. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in mondzorg in gehandicaptenzorg. Een tandarts voor verstandelijk gehandicapten of beperkten moet zich namelijk met meerdere thema’s bezighouden. In dit artikel leggen we je graag uit waar wij op letten en wat belangrijk is als je je hierin wilt specialiseren.

Meer tijd per cliënt

Een reguliere tandarts zal eigenlijk nooit een cliënt met verstandelijke beperking van dienst zijn. Dit komt omdat het volgen van een speciaal opleidingstraject noodzakelijk is en verwacht wordt om deze doelgroep te kunnen helpen. Er wordt meer tijd uitgetrokken voor een afspraak met de cliënt en de tandarts weet hoe hij of zij deze persoon waardig kan benaderen. De tandarts is op de hoogte van de verschillende ontwikkelniveaus van mentale beperkingen en past de behandeling hierop aan. De tandheelkundige behandeling kan op locatie plaatsvinden binnen de instelling, maar bijvoorbeeld ook mobiel in de woningen. Dit wordt volledig bepaald door de instelling in overleg met de familie en de tandarts.

Bij een reguliere tandarts zal je zelfstandig in de wachtkamer zitten en een behandeling ontvangen met wat uitleg. Dit kun je natuurlijk niet bij een doelgroep toepassen die niet goed begrijpt wat de tandarts gaat doen en waarom. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben meer uitleg, begrip en geduld nodig om een goede behandeling te krijgen en dat is precies waar de tandarts, gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg, ervaren mee is. De kans is groot dat er tijdens de behandeling ook een begeleider wie de cliënt kent en vertrouwt aanwezig is. Al deze elementen zorgen ervoor dat de behandeling minder angst opwekt en soepeler verloopt. De tandarts gehandicaptenzorg kan zelfs indien nodig behandelen onder sedatie of narcose.

Meer aandacht voor dagelijkse mondverzorging

De kans bestaat dat de dagelijkse mondzorg van de cliënt met een beperking niet even grondig is als nodig voor een gezond gebit. Een tandarts voor gehandicapten kan op locatie langskomen en extra ondersteuning en tools bieden aan de verpleegkundigen of begeleiding van de cliënt in kwestie. Op die manier kan er op dagelijkse basis meer aandacht gespendeerd worden aan het gebit van de verstandelijk beperkte cliënt. Door hier meermaals mee aan de slag te gaan creëer je een routine, wat er ook voor zorgt dat een tandartsbezoek minder spannend wordt. Als begeleider kun je voorafgaand aan de behandeling rustig uitleggen wat de tandarts gaat doen en waarom hij of zij dit doet. Hierdoor zorg je voor rust en voorkom je een hoop stress bij de cliënt.

Extra aandacht voor preventie voor verstandelijk beperkten

De gespecialiseerde tandarts trekt extra tijd uit tijdens de behandeling. Daarnaast verwijst de tandarts door naar een preventie assistent of mondhygiënist, ook opgeleid om goed om te kunnen gaan met deze doelgroep. Zij voeren niet alleen een behandeling uit maar voeren ook een preventiebeleid.

Om het preventieproces goed te laten verlopen zijn er de volgende hoofdzaken; persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding, gericht op preventieve gebitsverzorging als poetsen en reinigen tussen de tanden en de preventieve gebitscontrole en curatieve behandeling door de tandarts/mondhygiënist.

De dagelijkse mondzorg is onderdeel van de gebruikelijke zorg die de instelling behoort te bieden. Voor zover cliënten niet in staat zijn dit zelf in eigen regie uit te voeren zal de instelling dit moeten doen (ondersteunen/overname van activiteiten op gebied van persoonlijke verzorging). Wanneer een cliënt voor mondhygiëne is aangewezen op begeleiders die hem/haar daarin ondersteunen of die de zorg overnemen, dan mag van de betrokken medewerkers verwacht worden dat ze beschikken over de vereiste kennis. Regelmatige scholing van begeleiders heeft een gunstig effect op de mondgezondheid van de cliënten. Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de preventieassistente/mondhygiënist en de aandacht functionaris mondzorg.

Wil je ook deze uitgebreide mondzorg van onze gespecialiseerde teams voor verstandelijk beperkten? Kijk dan op www.freshuniekemondzorg.nl