085-0434806 24/7 bereikbaar

Waarom FUM

Werkwijze Fresh Unieke Mondzorg

Fresh Unieke Mondzorg levert optimale zorg voor alle kwetsbare mensen. Het zorgplan voor de mond van de cliënt is een vast onderdeel voor het zorgdossier van de instelling. Bij inhuizing komen wij binnen 2 weken langs om mondgezondheid van cliënten in kaart te brengen. Aan de hand van deze bevindingen zal de tandarts een zorgplan schrijven dat helemaal afgestemd is op de cliënt. De werkwijze die ons team hanteert is conform de richtlijnen ‘Mondzorg voor verpleeginstellingen’. Een Jaarlijkse audit ondersteund ons om te zien of de doelen behaald zijn en of de mondgezondheid van de bewoners verbeterd is. Het zorgplan voor de mond en de behandelingen die wij hebben uitgevoerd worden gerapporteerd in het elektronische dossier (ECD).

Mondzorg bij de Unieke mens

De stijging van het aantal ouderen en Unieke mensen in Nederland vraagt om goede kennis over de zorg van de mond bij deze kwetsbare doelgroep. Het is juist voor deze groep echt van groot belang dat de mondgezondheid zo goed mogelijk is. Des te hoger de leeftijd van cliënten des te groter de kans op beperkingen en ziektes is. Doordat deze groep vaak zelf niet meer in staat is om hun gebit te verzorgen gaat de mondgezondheid sterk achteruit. Vaak is deze doelgroep niet meer in staat om naar de reguliere praktijk te komen, en ook deze mensen verdienen de beste zorg voor hun gebit.

Ons professionele team speelt in op veranderingen van de gezondheid in de mond. Dit kan mogelijk ook consequenties hebben op de algehele gezondheid van cliënten. Aandacht voor deze doelgroep in de vorm van voorlichting, preventie en behandeling staan hierin centraal. Door regelmatig contact tussen cliënt en tandarts kunnen veranderingen betreffende de mondgezondheid vroegtijdige gesignaleerd worden. Familie en verzorgende worden door ons op de hoogte gebracht van de situatie.

Waarborging van kwaliteit

Een gezond gebit begint met kwaliteit. Onze specialisten en tandartsen voldoen aan alle wettelijke opleidingseisen: al onze tandartsen zijn BIG-geregistreerd in de tandheelkunde. Zij houden de vakkennis actueel door bij- en nascholingstrajecten. Daarnaast vinden wij van Fresh Unieke Mondzorg het belangrijk om casuïstiek te houden, zodat cliënten met een bepaalde zorgbehoefte besproken kunnen worden met collega tandartsen/specialisten om tot een juist zorgplan te komen.

Begeleiding van uw medewerkers

Fresh Unieke Mondzorg geeft advies en begeleid de instellingen zorgvuldig bij de implementatie en borging van de richtlijnen voor mondzorg van zorgafhankelijke cliënten. Voor een gezond gebit is het van groot belang dat tanden, kiezen en tandvlees dagelijks goed worden gereinigd. Juist omdat deze doelgroep vaak niet meer in staat is dit zelf op te pakken. Voor de medewerkers is hier een belangrijke taak weggelegd, door hun brede takenpakket en tijdsdruk heeft de gebitsverzorging soms niet de hoogste prioriteit.

Om ondersteuning te bieden, organiseren wij van Unieke Mondzorg cursussen voor het zorgpersoneel. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod; 1. Theorie, 2 signalering en 3 poetsinstructie.

Ook zullen onze medewerkers hulp op locatie bieden bij de mondzorg van cliënten (hulp bij reiniging van de mond). Bijvoorbeeld bij cliënten die geen hulp aannemen omdat ze niet kunnen accepteren dat zij dit zelf niet meer kunnen. Door onze kennis te delen met de zorgmedewerkers willen wij van Unieke Mondzorg de gebitsverzorging op een hoog niveau brengen.

Unieke Mondzorg biedt een uitgebreid pakket aan voor zorghuizen waar cliënten wonen met een Wet Langdurig Zorg (WLZ) indicatie of PGB. Wij bieden een totaal concept zonder extra kosten. Alleen de daadwerkelijke zorg berekenen wij door.

Ons pakket zonder extra kosten is inclusief:

  • Scholing zorgmedewerkers door Fresh Unieke Mondzorg;
  • Mondzorg handboek geschreven voor het huis;
  • Diverse audits voor borging;
  • Begeleiding bij gebitsverzorging van bewoners;
  • Complete mondzorg in het huis met vast team: tandarts, mondhygiëniste, (preventie)assistente, KPT;
  • Verslaglegging in het ECD van de instelling;
  • Jaarlijkse training dag voor aandachtsvelder/mondzorgcoördinator/manager van de instelling of locatie.

Wilt u meer informatie? Of een Afspraak? Neem dan contact op via info@freshuniekemondzorg.nl of 085-0434806