Fresh Unieke Mondzorg is groen

Onze duurzame visie

Bij FUM zetten we ons met volle zorg in om goede mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en van jongere personen met fysieke en/of cognitieve en/of psychiatrische en/of psychische en/of sociale beperkingen te bereiken en in stand te houden.

In overleg en samenwerking met VWS, NZA en andere partijen maken we grote slagen op het gebied van mondzorg in het verpleeghuis. We werken samen toe naar een toekomst waarin iedereen voorzien is van de goede mondzorg, ongeacht de mate van zelfredzaamheid.

Fresh Unieke Mondzorg is op dit moment koploper van diverse innovatie projecten. Wij bieden nu ook mondzorg aan in de thuiszorg. We trekken hierin graag de kar, omdat dit de vergeten groep ouderen is en als we deze groep van de nodige zorg kunnen voorzien, voorkomen we daarmee mondzorgproblemen en hoge kosten in de toekomst.

Wij investeren daarom in:

- Producten met oog op de mondzorg in het verpleeghuis

- Projecten met een hart voor de ouderen en de mens

-Vrijwilligerswerk bij diversen doelgroepen


CO2-uitstoot vermindering

De locaties waar onze mobiele mondzorgteams aanbieden, nemen toe. En met die toename aan locaties door heel Nederland, stijgt ook de behoefte naar elektrisch rijden. Daarom gaan onze bedrijfsauto’s in 2023 allemaal over op elektrische rijden. Daarmee stoten we ruim 60% minder Co2 uit.
Ook werkt een groot deel van onze backoffice medewerkers vanuit huis waar het kan. Een aantal collega’s maakt zelfs gebruik van carpoolen.

Circulair werken stimuleren

Binnen de samenwerking met Fresh Tandartsen zijn we een gezamenlijke campagne gestart: Fresh goes green. Binnen deze campagne zijn processen en materialen onder de loep genomen met het oog op verduurzaming. Denk aan het gebruik van led verlichting, gescheiden inzameling van afval en het gebruik van een drukpers. Maar ook het ondersteunen van een project om tot biologisch afbreekbare handschoenen te komen en te zien hoe we binnen de richtlijnen de hoeveel plastic kunnen terugbrengen.

Bij behandeling van cliënten maken onze tandartsen gebruik van disposables. Daaronder vallen zoal bekertjes, servetten en gaas kompressen. Om meer afval te besparen, kiezen we er bij Fresh Unieke Mondzorg voor om minder disposables te gebruiken. Bovendien kijken wij kritisch naar onze producten en de bijbehorende keurmerken volgens de WIP richtlijn en maken wij daarin zoveel mogelijk duurzame keuzes.


Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen

We streven ernaar zoveel mogelijk energie te besparen en te recyclen waar het kan. Alle afval van onze mondzorgteams op locaties wordt verzamelen we daarom op een centrale locatie. Daar scheiden we materialen als papier, glas en plastic. Afval dat in contact is geweest met lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel hoort thuis bij het zogenaamde medisch afval en kent bij ons een aparte verwerkingsstroom.
Onze afvalverwerking wordt verzorgd door Hofmeester dental. Kijk hier voor meer informatie.

Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen

Naast dat onze medewerkers al elke dag werken voor goede mondzorg, nodigen we ze ook op andere manier uit tot gezond gedrag.
Wat Fresh uniek maakt is de innovatie op het gebied van aansturing. Door veel te investeren in data-analyse en dit om te zetten naar bruikbare informatie waardoor we de mondgezondheid van de patiënt steeds efficiënter verder kunnen verbeteren. We dirigeren niet hoe het moet maar informeren hoe het gaat en verbeteren zo constant, met als gevolg; minder regels, meer inzicht en draagvlak voor verbetering.

Enkele interessante gewoontes die we bij Fresh Unieke Mondzorg uitdragen:

  • We doen elk jaar aan minimaal 1 sportief evenement mee. Afgelopen jaar was dat Mud Masters. En binnen onze organisatie worden ook regelmatig Bootcamps georganiseerd.
  • Wij bieden diverse scholingen, maar ook bijeenkomsten en eventuele online trainingen om niet alleen onze medewerkers op de hoogte te houden maar ook de medewerkers van onze woonzorgcentra.
  • We bieden gezonde vitamines aan via onze wekelijke fruitmand.
  • Sinds april 2022 helpen we onze medewerkers bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling via onze Fresh Academy. We geloven er namelijk sterk in dat wanneer we onze medewerkers vitaal houden dit ook een positief effect heeft op de zorg naar onze cliënten. Onze Fresh Academy biedt een uitgebreid aanbod van cursussen op vakgebied en mindfulness. https://academy.freshtandartsen.nl/


Wet- en regelgeving

Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en protocollen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Kwaliteits Handboek

Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.

Training

Jaarlijks verzorgen we een eendaagse training voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere direct betrokkenen bij de instellingen.

Wij zijn zeer tevreden. De mondzorg is echt beter geworden door onze samenwerking!

Ina Berendsen

Staffunctionaris Zorg Vecht en Ijssel

Onaflatend betrokken, met geduld voor onze cliënten en passie voor mondzorg.

Frank van Vredendaal

Senior beleidsmedewerker Leger des Heils

Goede mondzorg waarbij er aandacht en passie is voor onze cliënten.

Fia Hijweege

Locatiemanager Stichting Philadelphia Zorg